Biserica in constructie

despre parohia Berivoiesti

Comunicat al romanilor din Covasna si Harghita

 

str. Miko Imre, nr. 2, mun. SF. GHEORGHE, jud. COVASNA,
tel./fax: 0267.313534 email:  cohara_ro@yahoo.com

http://www.forumharghitacovasna.ro

Nr. 124 / 06.10.2010

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Consiliul Director al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM),

Luând cunoştinţă de prezenţa în Sfântu Gheorghe a Premierului României dl. Emil Boc şi a altor membrii ai conducerii Partidului Democrat Liberal, deţinători de înalte funcţii în administraţia guvernamentală

Supune atenţiei domnului Prim Ministru, colegilor dânsului şi opiniei publice că, în pofida declaraţiilor sale ferme potrivit cărora „Constituţia se aplică, nu se discută”, făcute pe marginea unor derapaje ale unor organizaţii şi persoane care militează pentru consacrarea autonomiei teritoriale pe criterii etnice, autorităţile administraţiei publice locale din judeţele Covasna, Harghita, parţial Mureş şi alte judeţe, precum şi organizaţii politice sau civice, inclusiv de extremă dreaptă, încalcă în mod continuu prevederile constituţionale şi legale şi acţionează consecvent şi strategic pentru diluarea autorităţii Statului Român în zonă şi consacrarea de facto a unor situaţii contrare ordinii constituţionale.

Având în vedere că sesizările argumentate constituţional şi legal transmise de FCRCHM dar şi de alte organizaţii civice Preşedinţiei, Guvernului, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Prefectului judeţului Covasna au primit un răspuns formal, în afara fondului reclamaţiilor şi a legii, opinia comunităţii româneşti este aceea că administraţia centrală tolerează asemenea manifestări, punând în balanţă, interesul politic de moment, în dauna interesului naţional, cu efecte pe termen lung în ce priveşte securitatea naţională.

Din multitudinea de nelegalităţi şi evenimente rămase nesoluţionate după sesizarea administraţiei centrale reamintim:

a) impunerea limbii maghiare ca limbă oficială de facto, prin: amplasarea de inscripţii şi indicatoare în spaţiul public cu poziţionarea inscripţiilor în limba maghiară deasupra inscripţiilor în limba română, aspect preluat şi generalizat şi de mediul privat, editarea de reviste informative de către autorităţile locale sau realizarea de către pagini web exclusiv în limba maghiară, întocmirea de acte oficiale cu antet în primul rând în limba maghiară, etc. Recent, primarul municipiului Sfântu Gheorghe dar şi primarul municipiului Miercurea Ciuc au declarat că nu sunt impresionaţi de sesizările pe această temă şi vor continua să nu respecte legea.

b) nerevocarea de către Guvernul României, ca urmare a plângerii prealabile a FCRCHM, a HG 402/2010 privind aprobarea stemei comunei Ilieni, hotărâre prin care se consacră şi recunoaşte la nivel guvernamental existenţa unui aşa zis „ţinut secuiesc”, cu atât mai mult cu cât HG 402/2010 este nelegală şi în raport de procedura de adoptare.

c) tolerarea de către Instituţia Prefectului – judeţul Covasna, şi MAI a trei hotărâri nelegale ale Consiliului Local Sf. Gheorghe prin care, în cadrul unui proces amplu de maghiarizare, au fost schimbate denumirile a 38 de străzi, chiar dacă în speţă existau 10 hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile obţinute de predecesorii actualului prefect. În urma reclamaţiei FCRCHM, Corpul de Control al MAI s-a deplasat  în zonă, concluziile controlului nu ne-au mai fost însă comunicate, pesemne pentru că se confirma justeţea reclamaţiei noastre.

d) lipsa unei reacţii ferme faţă de constituirea şi prezenţa tot mai activă în viaţa publică a unor organizaţii de inspiraţie fascistă, fapt care a culminat cu manifestări precum: sărbătorirea Diktatului de la Viena, ocuparea Transilvaniei de Nord de către armata hortysto – fascistă şi omagierea unei persoane condamnate pentru infracţiuni contra păcii şi omenirii, respectiv Miklos Horty, ridicarea statuii soldatului honved al armatei hortyste la Reci. La aceste evenimente participă de regulă şi ţin discursuri şi lideri ai UDMR, PCM etc. iar în cazul statui de la Reci, inclusiv Guvernul a fost reprezentat prin prefectul Gyorgy Ervin. Mai mult, o parte din acţiunile de acest gen, inclusiv tabere cu caracter paramilitar, se bucură de finanţări de la bugetele locale.

e) ofense aduse simbolurilor naţionale ale României prin refuzul aleşilor locali ai UDMR sau PCM: de a participa la festivităţile organizate pentru marcarea unor sărbători naţionale, de a purta eşarfa tricoloră de către primari, de a reproduce stema României pe antetele actelor oficiale sau de a se îngrijii de arborarea corespunzătoare a drapelului României pe sediul instituţiilor publice sau la sediile acestor formaţiuni politice, toate culminând cu îndepărtarea recentă a Drapelului României de pe clădirea din Sf. Gheorghe în care îşi are sediul alături de alte ONG apropriate UDMR şi Fundaţia „Mihai Viteazul”.

f) arborarea de „drapele secuieşti” pe sediul autorităţilor publice şi inscripţionarea acestora în limba maghiară cu sintagma „kozseghaza”, nespecifică administraţiei publice din România precum şi inscripţionarea la intrarea în localităţi a denumirii acestora cu simboluri runice, toate acestea în afara legilor, cu scopul  imagologic de stăpânire simbolică a teritoriului  judeţelor în cauză, ca regiune distinctă de Statul Român, prin excluderea simbolurilor şi valorilor româneşti.

g) tergiversarea reabilitării Pieţei Mihai Viteazul, pe fondul unei atitudini ostile faţă de ansamblul statuar al primului unificator al Ţărilor Române. Precizăm că în anul 2004 Guvernul României a alocat suma de 5 mld. lei vechi, sumă folosită de autorităţile locale în alte scopuri.

h) refuzul Consiliului Judeţean Covasna de a respecta o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă prin omisiunea de a lăsa în deplină folosinţă Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei o clădire din Sfântu Gheorghe.

Consiliul Director al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş  consideră că prezenţa Primului Ministru şi a colegilor săi reprezintă un bun prilej să se pronunţe tranşant şi fără echivoc pe marginea acestor aspecte şi a altora neamintite aici dar semnalate de nenumărate ori şi să solicite instituţiilor din subordine să îşi îndeplinească sarcinile şi competenţele în conformitate cu prevederile constituţionale şi legale, prevederi „care se aplică şi nu se discută”:

 Aşteptăm deci, în continuare, soluţionarea sesizărilor noastre pe cale administrativă. Aceasta pentru că situaţia în care FCRCHM se va adresa instanţelor de judecată împotriva autorităţilor din România pentru apărarea identităţii naţionale a românilor din zonă şi implicit a intereselor Statului Român în aceste judeţe, ar rămâne ca un moment ruşinos în istoria României.

Sfântu Gheorghe

6.10.2010

Consiliul Director al FCRCHM

Birou de Presă

Reclame

Octombrie 7, 2010 Posted by | Uncategorized | Lasă un comentariu